Gerovės miestas

VšĮ “Ori senatvė” ir “Visuomenės sveikatos fondas” pastangomis įkurta asociacija “Gerovės miestas”, kuri inicijuoja socialinius projektus, akcijas, bendradarbiauja su vietos valdžios institucijomis, taip siekdama gerinti Lietuvos piliečių socialinę atskirtį, mažinti socialinius netolygumus bei padėti vienišiems, pagyvenusiems asmenims.