Misija

Sveikatos fondo misija

Remiantis šių dienų požiūriu į žmogaus sveikatą ir atsižvelgiant – geresnė visuomenės sveikata yra būtina Lietuvos valstybės klestėjimo, teisingos bei darnios visuomenės kūrimo prielaidai, skleisdama žinias, nuolat primindama, kad didžiausias turtas – sveikata, įstaiga:

Sveikatinimas/ligų prevencija

Siekia informuoti visuomėnę apie aktualiausias sveikatos problemas Lietuvoje, taip primindama, kad sveikata reikia pasirūpinti patiems, investuoti į ją, nelaukti kol prireiks daktaro konsultacijos;

Socialinės akcijos/įstatymų tobulinimas

Analizuoja žmonių sveikatos problemas, atsižvelgia į geros sveikatos naudą valstybei –rengia socialines akcijas, siūlo bei teikia pasiūlymus dėl įstatymų pakeitimų, kurie prisideda gerinant sąlygas kuo ilgesniam žmonių sveikatos išsaugojimui;

Savanorystė

Sudaro sąlygas įsitraukti į veiklą savanoriams, sveikatos priežiūros specialistams, kurie prisideda prie organizacijos tikslų siekimo;

Bendradarbiavimas

Bendradarbiaujant su verslininkais skatina pastarųjų socialinę atsakomybę, nepasiturintiems, vienišiems, negalią turintiems žmonėms;

Socialinė pagalba

Renka paramą drabužiais, daiktais, maistu bei paskirsto tiems, kuriems labiausiai tai reikalinga;