Poilsio namai NORVEGIJOJE

Poilsio namai pagyvenusiems Norvegijoje – tai socialinę priežiūrą teiksianti įstaiga, kurioje bus apgyvendinami iš dalies nesavarankiški senyvo amžiaus asmenys ar šeimos, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį ir socialinį gyvenimą, skatinant ir ugdant jų saviraišką pagal turimus gebėjimus ir teikiant nežymią pagalbą, kad būtų kompensuojami prarasti/neturimi savarankiško gyvenimo gebėjimai. Numatoma projekto pabaiga 2025m.